lagerhotell2018-08-24T22:52:05+02:00

Hva gjør vi?

Lagerhotell / logistikk

Vårt lagerhotell kan lagre alt fra: Kaffe fra Etiopia, baderom og spa fra Kina eller elektronikk fra Italia. Vi utfører alt lagerarbeid som om vi var kundens eget lager: Mottak av varer, kontroll, plassering i pallreoler eller hyller og rapport tilbake til om hva som er kommet inn, eventuelle transportskader o.lign.

Når ordre-kopiene oversendes foretar vi plukking, pakking, palleterer og ekspederer til transportører som kommer her hver dag og henter, eller vi leverer direkte til postkontor eller terminal. Når behovet er der teller vi hva som er igjen på lager og rapporterer tilbake.

Vi har egne selgerlagre som benyttes av firmaer som ikke har eget lager, eller som har kontorer med beliggenhet som er upraktisk for deler av salgsstyrken. Spesialgods som ikke passer i pallreoler lagres i egne lokaler tilpasset slike varer.

Kort- og langtids lagring

Våre lokaler egner seg både for kort- og langtids lagring, og vi har et stort omlastings område på utsiden som kan håndtere flere semitrailere samtidig.

Lokalene er fleksible og kan behandle de fleste typer varer, vi har møterom til fri avbenyttelse for våre kunder, betydelige utvidelsesmuligheter i nærliggende bygg, og kan skaffe kontorlokaler til bedrifter som velger å bruke vårt lager.

Netthandel (Lager og spedisjon)

Vi har de siste 9 år hatt (og har fortsatt) en større netthandel som kunde på vårt lagerhotell. Vi har nå utvidet et par ledige lokaler som egner seg til lagring og ekspedisjon for en slik type virksomhet.

Lagerhotellet kan være være behjelpelig med lagring, pakking og utsendelse av varer fra ordre som blir bestilt direkte fra nettbuttikken din. Du trenger derfor ikke å bekymre deg for annet enn å se ordrene komme inn. – Vi tar hånd om resten. Bestiller du varer fra Kina eller USA står vi klare for å motta og sette varene i hyller eller paller. Når ordrene kommer inn, sender vi ut bestillingen til kunden.

Lagerhotell

Posten henter varer fra nettbutikken til Mandera AS. Vi tar hånd om lagring og utsendelse av produktene.

Eget hentested for dine kunder:

Om dine kunder foretrekker å hente varer selv, kan vi tilby deg et eget varemottak/hentested på vårt lagerhotell. Dette vil du tjene svært godt på ettersom flere av kundene foretrekker å hente varer selv enn å betale for frakt eller vente i flere dager. (Eget hentested i Oslo = mange flere potensielle kunder). Det vil si at du kan fritt sette oss på nettbutikken din, å tilby kundene dine et eget «hentested» i Oslo. Om du f.eks holder til i Fredrikstad og vil spandere til et mer sentralt sted, kan dette være en god løsning for din nettbutikk. Lagerhotellet er fleksible på pris og kan skreddersy et spesifikk løsning for din bedrift. Alt etter behov og ønsker.

Hvis dette høres interessant ut, kan vi gjerne ta en prat eller holde en visning. Vi står alltid klare for å hjelpe deg! Ta kontakt med oss her

Lagring ved spesielle behov

Regnskaps-lagring

Selv om kravet til lagring av gamle regnskap ikke er så strengt lenger, er det fortsatt behov for lagring opp til 5 år, og for de viktigste regnskaps dokumentene fortsatt 10 år.

Det er sjelden man ønsker tilgang til disse dokumentene, og store trekasser (ca. 8 kbm.) er derfor en praktisk og rimelig lagringsmetode.

Vi kan kjøre en eller flere kasser ut til aktuell adresse på spesial-henger og laste der, låse kassen før vi returnerer den til lageret hvor den er lett tilgjengelig etter avtale.

Vi henter regnskaper, konkursbo, og annet firma-lagring i spesielle kasser som kan låses av.

Lagring av konkursbo 

Det er ofte viktig for konkursboet å komme seg ut av leide lokaler så hurtig som mulig for å spare boutgifter. Vi kan kjøre våre containere ut til boets lokaler, hvor bostyrers medhjelper (eller vi) laster det som boet ønsker å ta vare på.

Containerne låses og bringes tilbake til lageret hvor de står urørt til boet skal selge gjenstander eller gjennomgå regnskaper. Vi har eget møterom som boet kan disponere (gratis) for eksempel til gjennomgang av regnskaper, eller til møter med eventuelle kjøpere av det boet ønsker å selge

Privat lagring

Har du behov for å lagre ting privat?

Lagerhotellet tilbyr også lagerplass til private gods eller innbo. Sjekk ut våre tjenester ved å trykke på knappen under.

Privat lagring